Hugo Alfvén (1872-1960)

Festmarsch
Qvartett

Opus IV

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1888
  • Verktyp: 4 instrument
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

fl, 2 vn, pno

Exempel på tryckta utgåvor

Kungl. Musikaliska akademien/Alfvénfonden 2008

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kopia i nothäfte tillhörigt Alfvénfonden

Beskrivning av verket

Tempo di marcia G-dfur 4/4 (C), 16 takter, /: 28 takter :/

Länkar

Partitur

Stämmor


Verkkommentar

Festmarsch har opusnummer IV. Den kan förmodas vara komponerad 1888 med syskonen i åtanke (jämför Serenade på mammas födelsedag från 1902). Originalet finns s. 1-5 i ett nothäfte i Alfvénfondens ägo
Jan Olof Rudén