Hugo Alfvén (1872-1960)

Souvenir de Visby

Skriv ut
  • Verktyp: Flöjt och piano
  • Uruppförande: Sommaren 2005 av Mats Möller, Jan Bülow
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Kungl. Musikaliska akademien/Alfvénfonden 2005 i Alfvéniana 3-4/05, s. 7-12.

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 19

Beskrivning av verket

Allegretto vivace D-dur 6/8, 40 takter

Länkar

Partitur

Flöjtstämma


Verkkommentar

Denna lilla komposition skrev Alfvén då han sommaren 1890 studerade violinspel på Gotland för sin lärare Johan Lindberg. Se vidare Lennart Hedwall, Hugo Alfvén, Sthlm 1973, s. 19 och Alfvéns memoarer Första satsen s. 171. Den är en pendang till Souvenir de Säter som tillkom där under sommarkursen 1888. Originalmanuskriptet kan inte lokaliseras idag men utskriften har gjorts efter en xeroxkopia av det. Däri nämns Carl Adam Carlsson som var direktör vid Cementfabriken och vars hem Hugo gärna besökte. Kompositionen publiceras härmed för första gången år 2005. Den har (ur)uppförts sommaren 2005 av Mats Möller och Jan Bülow
Jan Olof Rudén