Hugo Alfvén (1872-1960)

Barnatro

Rudén nr 1-8

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Topelius, Zacharias
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Kung. Musikaliska akademien/Alfvénfonden 2006

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv. Även i Stiftelsen Musikkulturens främjande däri daterad 1884

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 329

Beskrivning av verket

Andante A-dur 6/8, 23 takter

Länkar

Nedladdningsbara noter på Hugo Alfvénsällskapets hemsida


Verkkommentar

Denna sång är den tidigaste vi känner av Alfvéns hand. Den finns bland "Mina första kompositioner" som i övrigt består av pianomusik. Han var då tolv år och påverkad av sin baptistiska familjs religiositet och inte minst sin mor Lottens sånger vid taffeln. Texten är av Zacharias Topelius. Utgåvan har skett efter manuskript i Musik- och teaterbiblioteket.


Libretto/text

Nu skymmer den höstliga dagen,
nu vissna de glada behagen
i sommarens grönskande skrud,
och, trötta som barn uti kvällen,
när brasan har slocknat på hällen,
gå blommarnas själar till Gud.

Så säg mig du flyende svala,
hur vill du i rymder så kala
nu hitta din villande stig?
O, det ingen sorg mig bereder;
min himmelske fader mig leder,
Han visar nog vägen åt mig.