Hugo Alfvén (1872-1960)

En dröm

Opus III

Skriv ut
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Kungl. Musikaliska akademien/Alfvénfonden 2011 i Alfvéniana 1-2/11 s. 11-14

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kopia i notbok tillhörande Alfvén Fonden

Beskrivning av verket

Largo g-moll 4/4 (C), 21 takter, Meno mosso, 4 takter, A tempo A-dur, 13 takter, Allegro scherzando D-dur, 12 takter, därav 4 takter ad lib., totalt 50 takter

Länkar

Partitur  
Violinstämma


Verkkommentar

En dröm Op. III återfinns på sid. 24-27 i ett nothäfte i Alfvénfondens ägo. I häftet finns även modulationsövningar och stycket kan anses som en utkomponerad övning. Från en dyster stämning i g-moll moduleras till dominantsidan och ett mer scherzoartat avsnitt avslutar verket i D-dur, dominanttonarten. Sluttakterna är ad libitum.