Hugo Alfvén (1872-1960)

Barnens julpsalm
för piano med underlagd text

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Edvard Evers
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Barnens jul/Julposten 1902
Alfvéniana 3-4/11, s. 11

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf saknas

Litteraturhänvisning

Rudén, Jan Olof: Alfvéns julsånger, i Alfvéniana 3-4/11, s. 9-11.

Beskrivning av verket

Med andakt men ej för långsamt C-dur 3/4, 16 takter

Länkar

Nerladdningsbara noter på Hugo Alfvénsällskapets hemsida


Verkkommentar

Alfvéns tonsättning av Barnens julpsalm trycktes i tidningen Jultomten 1902. I dikten visar stjärnan över Betlehem vägen så att till och med ett barn kan hitta det nyfödd Jesusbarnet. Alfvéns strofiska tonsättning är enkel. Den första hälften är återhållsam. medan den andra är triumfatorisk. Om (yngre) barn kanske inte kunde sjunga sången, så kunde deras mamma säkert göra det.

Jan Olof Rudén


Libretto/text

När, Jesus, hit du kommen var,
en stjärna brann på himlen klar.
Se’n dess finns ej så stjärnlös stig,
att ej ett barn kan hitta dig.

Är världen ej en rosengård,
Jag är likväl i änglars vård.
De bära ock till mig sitt bud,
sitt: ära, ära vare Gud!

Jag vill ditt barn så gärna bli,
o, milde Jesus, stå mig bi!
O, du som föddes utan men,
du vill mig göra god och ren.

Förutan dig är jag så arm.
Du upptog barnen till din barm.
Din godhet mig ock giva vill
det rike, som hör barnen till.

Du, som på fästet stjärnor satt,
vad ger jag dig för gyllne skatt?
Ett vet jag, som dig täckes väl:
en barnabön, en barnasjäl.

O, Jesus, när i himlens sal
Guds ban insamlats utan tal,
giv mig bland dem till evig tid
en salig fröjd och julefrid!