Hugo Alfvén (1872-1960)

Julsång

Rudén nr 78

Skriv ut
  • Tillkomstår: Alfvéngården 22 augusti 1912
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Oscar Levertin
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquist, Stockholm 1913, Abr. Lundquist 4602

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:29

Litteraturhänvisning

Rudén, Jan Olof: Alfvéns julsånger (Alfvéniana 3-4, 2011)

Beskrivning av verket

Moderato C-dur 4/4 (C), /: 28 takter :/ 3 takter, totalt 31 takter

Länkar

Alfvéniana 3-4/11


Libretto/text

De herdarne förde fåren i bet,
i markerna vallade hjorden,
då sågo de ängelens lysande fjät
och hörde de himmelska orden:
Ej Herren gav längre lida
all världenes uselhet
och höra hur folkena kvida
i ängslan och syndfullhet,
ty sände sin son Han som frälsningsman
för alla de suckande fångar,
till huvud och hövitsman
för allt som på jorden gångar

Så jubla, du härliga Musica
med höga och gyllene strängar,
och klingen skalmeja och cithara
kring Kanans grönskande ängar.
Nu blommar den roten Jesse!
Nu frälsningens vin slås i!
Så förkunnade ängeln för desse
de lyssnande herdar thri.
Och de gingo i natten med stav i hand
bland klingande harpor och röster
mot dagningens blånande band,
mot morgonstjärnan i öster.