Hugo Alfvén (1872-1960)

Lindagull, Lindagull lilla
Serenad

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad 11 maj 1919
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Bertel Gripenberg
  • Uruppförande: Vänersborg 11 juni 1919 av Orphei Drängar på turné, dirigent Hugo Alfvén, solist Knut Öhrström
  • Speltid: 3 min

Soloröster/kör

för tenorsolo och T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1923, Hirsch 2710
Sångarförbundet, vol 3, nr 177. Stockholm 1933, Hirsch 2785

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kompositionsskiss i Häfte 2, fol. 16 daterad 11 maj 1919; Renskrift fanns 1972 hos Bertel Linder Stockholm

Beskrivning av verket

Allegretto Ass-dur 3/4, 36 takter, tempo I 41 takter, totalt 77 takter


Libretto/text

Lindagull, Lindagull lilla,
alferna viska i vilande park,
natten är tindrande, stilla,
blommornas doft är så stark.

Lindagull, Lindagull luta
sakta mot fönstret din finhyllta arm.
Se, hur fontänerna spruta,
känn huru natten är varm.

Lindagull, Lindagull låna
örat åt skälvande strängars musik,
låt mig, när stjärnorna blåna,
kyssa din florslöjas flik.

Runt om oss eldflugor sväva,
röda som sagornas rödaste skatt,
så omkring Lindagull bäva
längtan och kärlek i natt.

Lindagull, Lindagull lilla,
lyss till de snyftande strängarnas gråt!
Låt dig i drömmarnas villa
vaggas på skimrande stråt!