Hugo Alfvén (1872-1960)

Hälsningskväde till damerna vid S.H.T.-festen 1911
för bariton och piano

Skriv ut
  • Tillkomstår: November 1911
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Grape, Anders
  • Uruppförande: Norrlands nation, Uppsala, 18 november 1911
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Kungl. Musikaliska akademien/Alfvénfonden 2012

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: S.H.T. arkiv Uppsala

Litteraturhänvisning

Rudén nr 74

Beskrivning av verket

C-dur 3/4, 104 takter

Länkar

Nerladdningsbara noter på Hugo Alfvénsällskapets hemsida


Verkkommentar

1911 var uppenbarligen kvinnornas år. Den 18/11 1911 uruppfördes denna nyskrivna komposition på Norrlands nation i Uppsala. Texten är skriven av Anders Grape (1880-1959), från 1928 överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Originalet finns i Samfundet SHT arkiv i Uppsala.


Libretto/text

Nu klinge sången högt! I toner veka
de ljufva känslor lös  som hjärtat bar!
Tänd festens klara bloss, låt löjet leka
och jublet stiga likt en stor fanfar!
I bröder sen: den kära gästen nalkas:
låt tempelporten upp, som lyktad stod!
Följ glädjens kungabud: Njut, le och skalkas
och bjud som välkomsthälsning gladt: Vilod!


Så skänk din fägrings charm åt stunden, kära!
Med solvarm blick din hand åt glädjen bjud!
Se ljuset strålar klart, då du är nära,
en ljuf musik är mig din stämmas ljud
En hymn till dig är festens glada yra,
dig helgas allt hvad skönt vi mäkta ge
i ton, i sång ”mitt hjärta och min lyra”;
välkommen kära, välkommen till vårt S.H.T.