Hugo Alfvén (1872-1960)

Festsång till Arla Coldinu-orden

Skriv ut
  • Tillkomstår: Daterad Tibble 27 augusti 1955
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Wahlström, Olof (1890-1967), disponent
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Kungl. Musikaliska akademien/Alfvénfonden 2012

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:10

Litteraturhänvisning

Rudén nr 212
Ternhag, Gunnar: Hugo Alfvén som festtonsättare, i Alfvéniana 1-2/12, s. 3-6

Beskrivning av verket

Marschtempo A-dur 4/4, 15 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 5 takter, totalt 21 takter

Länkar

Nerladdningsbara noter på Hugo Alfvénsällskapets hemsida


Verkkommentar

Alfvéniana 1-2/12. s. 16


Libretto/text

Coldinbröder, lyssnen till signalen!
Följ med oss i vårt glada sångartåg!
Till vårt munta lag i sångarsalen,
efter fyllda plikter, står vår håg.
Låt sången klinga friskt, låt skämtet flöda!
Kredensa bägarn efter dagens möda!
Drick vänners skål och njut i fulla drag
i Arla Coldins glada brödralag.