Hugo Alfvén (1872-1960)

Kosack-vaggvisa
rysk folkvisa

Rudén nr 153

Skriv ut
  • Tillkomstår: fri bearbetning av Hugo Alfvén
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangerad för stråkorkester av Hugo Alfvén Daterad Tibble den 5 maj 1940
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Partitur och stämmor Gehrmans 1941. CG 3289. (Nordiska toner för orkester)

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur och stämmor Gehrmans 1941. CG 3289. (Nordiska toner för orkester)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:34c

Beskrivning av verket

Andante f-moll 4/4, 24 takter, Poco più mosso, 8 takter, Tempo I, 8 takter, totalt 40 takter


Verkkommentar

Ursprungligen uppteckand av Hugo Alfvén efter Josef Brenning och satt för manskör Uppsala 1938