Hugo Alfvén (1872-1960)

Visa med piano-accompagnement

Rudén nr 10

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomsttid osäker
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Vihelm Vennberg (1799-1881) Författare
  • Dedikation: Till fröken Elisabeth Feuillet
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: uppskattad speltid

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht 1440 [1893]

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs185:26

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 325

Beskrivning av verket

Andante con moto G-dur 3/4, 23 takter, Agitato modulerande 14 takter, totalt 37 takter

Länkar

Sandström, Birgitta, Alfvéns omslagsteckning till Visa. Alfvéniana 3/93


Verkkommentar

Även omslaget tecknat av Hugo Alfvén


Libretto/text

Att endast på en enda tänka,
att hvarje tanke honom skänka,
om också sjelf han ej är när:
det trohet är!

Att blånad sky på himlen skåda,
se tusen älfvor dansen tråda,
och ana hvarthän målet bär:
det hoppet är!

Att älskad bild i hjertat gömma,
att känna känslor, ljufva, ömma,
med tusen stridiga begär:
det kärlek är!