• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Dedikation: Till min moder [Lotten Alfvén]
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: uppskattad speltid

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm [1896] J. Löfvings musikhandel 11. Omtryck Elkan & Schildknecht

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf saknas

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 325-326

Beskrivning av verket

Allegretto D-dur 4/4 (C), 3 takter, Adagio con tenerezza 11 takter, d-moll 8 takter, Allegretto 11 takter, D-dur 2 takter, Adagio 11 takter, totalt 46 takter


Libretto/text

Sof, du min lilla, min älskling är du;
göm dina ögons små perlor ännu.
Allt är så tyst, som i grafven det är;
sof, och hvar fluga bortfläktar jag här.

Ännu mitt barn, är din gyllene tid;
sedan, ack, gryr den väl aldrig så blid.
När kring ditt läger bekymren sig ställt,
slumrar du, lilla, ej mera så sällt.

Änglar från himmelen, täcka som du,
sväfva kring vaggan och le mot dig nu.
O, de besöka dig sedan också,
men för att aftorka tårar blott, då!

Sof, du min lilla, och mörknar det än,
tröttnar ej mamma att vagga sin vän.            
Sent eller tidigt i moderlig barm
vakar dock kärleken trogen och varm.