Hugo Alfvén (1872-1960)

Folkvisa från Gotland
Uti vår hage

Rudén nr 101

Skriv ut
  • Tillkomstår: daterad 21 maj 1923
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Folkvisa
  • Arrangemang/bearbetning: Harmoniserad och satt för blandad kör av Hugo Alfvén, 1923. Eftersatsen i F-dur är tillkomponerad av Hugo Alfvén
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 2,5 minuter

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, EC 410, 1923. Folkkörboken, del 1, nr 3.
Elkan & Schildknecht, EC 807, 1933. Bibliotek för blandad kör, 21 tillsammans med Vallvisa

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 190

Litteraturhänvisning

Ramsten, Märta: Uti vår hage: några anteckningar kring den "svenskaste" av körvisor, i Alfvéniana, 1994:1, s. 3-5

Beskrivning av verket

Ej för långsamt f-moll 3/4, /: 18 takter :/, F-dur 8 takter, totalt 26 takter


Verkkommentar

Hugo Alfvéns allra mest sjungna körsång, så vanlig bland svenska körer att många körsångare kan sin stämma utantill. Musikforskaren Märta Ramsten har visat att Alfvén följde ett redan existerande arrangemang, när han 1923 gjorde sin komposition. Arrangemanget gjordes av Hugo Lutteman på 1880-talet för Uppsalasången. Indirekt erkänner Alfvén sitt lån genom att på utgåvan anteckna "Eftersatsen i F-dur är av undertecknad tillkomponerad".


Libretto/text

Uti vår hage där växa blå bär. Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Fagra små blommor där bjuda till dans, Kom hjärtans föjd!
Vill du, så binder jag åt dig en krans.
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Uti vår hage finns blommor och bär. Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig är,
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!