Hugo Alfvén (1872-1960)

Sången till Folkare

Skriv ut
  • Tillkomstår: Kompositionsskiss dat. Tibble den 17 december 1951
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Carl Axel Norrgren (1885-1961) Fältveterinär
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ljuskopia utan ort och år

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 185:13, ex 2 i Alfvéngården Tibble

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973,s. 342-343

Beskrivning av verket

för bariton och piano
Med kraft och bredd C-dur 4/4, 15 takter, Ass-dur 15 takter, C-dur 17 takter, totalt 47 takter


Libretto/text

Över mörka åsar till blommande dal
Träden in i Folkares lövade sal.
Ser Du hur sjöarna blänka?

En bergsmansgård sover i drömmande ro
Vid nybrutna tegar ett sentida bo
Gammalt och nytt här sig länka.

I majstången hänger jag midsommarkrans
Hör spelmännens låtar som bjuda till dans
Solen har kommit tillbaka.

I halvskumma natten gå hyttornas bloss
Långt ut över bygden med hälsning till oss
Från män i nattskiftets vaka.

Våra marker ge oss i järnbäraland  
Både gröda och malm med givmild hand
Av bröd och stål blir det karlar.

Vi gå man ur huse att värna vår nejd
Vi ha förr ridit ut mången blodig fejd
På vårdkasens bud vi svarar.