Hugo Alfvén (1872-1960)

Symfoni nr 5 a-moll

opus 54

Skriv ut

I. Lento - Allegro non troppo
II. Andante
III. Lento - Allegro - Presto molto agitato
IV. Allegro con brio

  • Tillkomstår: Sats I, Tibble januari 1942, Sats II Tibble den 6 december 1951, Sats III, Sats IV Tibble den 23 april 1952, version 2 Tibble den 6 oktober 1952
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: Sats I den 1 maj 1942 Kungl. Teatern , Hovkapellet, hela verket Stockolm den 30 april 1952, dir. Carl Garaguly
  • Speltid: Ca. 50-60 min
  • Detaljerad speltid: Sats I separat 19-22 min

Instrumentering (besättning)

3*.3*.3*.3* / 4331 / timp, 3 perc / str
(picc, cor angl, bass clar, dbn, gong, bass dr, xyl, trgl)

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 182:4. Tillkomsten sträcker sig över 10 år, 1942-1952.

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, 1973, s. 185-193

Hedwall, Lennart, Den svenska symfonin,1983, s. 206-209.

Tillman, Joakim, Några aspekter på Hugo Alfvéns femte symfoni. Alfvéniana 1-2/12, s. 7-8, 17-23.

Beskrivning av verket

Första satsen
Lento a-moll 4/4, 1 takt /: 2 takter, Allegro non troppo 32 takter, A tempo 83 takter :/ 66 takter, Vivo 14 takter, A tempo, tranquillo 40 takter, Lento 3 takter, Allegro non troppo 146 takter, totalt 387 takter

Andra satsen
Andante Dess-dur 3/4, 160 takter

Tredje satsen [Scherzo]
Lento c-moll 3/4 8 takter, Allegro 61 takter, d-moll 48 takter, Poco più mosso, molto agitato c-moll 43 takter, /: Ess-dur 16 takter :/ E-dur 58 takter, Allegro c-moll 59 takter, d-moll 48 takter, Poco più mosso, molto agitato c-moll, 41 takter, totalt 382 takter

Fjärde satsen
[Allegro con brio] alla beve A-dur, 2 takter /: 144 takter :/ 63 takter, Meno mosso modulerande 10 takter, Lento modulerande 6 takter, Tempo primo A-dur 228 takter, totalt 453 takter

Länkar

Andersson, Olof, En okänd version av Hugo Alfvéns femte symfoni Alfvéniana 3-4/07