Hugo Alfvén (1872-1960)

Hos drottning Margareta
Junker Nils sjunger till luta

Rudén nr 56

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Daniel Fallström (1858-1957) Skriftställare
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm [1907] Abr Lundquist 4045

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Forsells samling

Litteraturhänvisning

Hedwall,Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 323-324

Beskrivning av verket

Lento Ess-dur 4/4 (C), 26 takter, Allegretto, ben marcato, 34 takter, totalt 60 takter


Libretto/text


Hvad skall jag väl sjunga o, drottning, befall
min luta är stämd.
Skall jag sjunga om känslornas vilda svall,
om hat och hämd?
Skall jag kväda för dig om riddarebragd
på främmande strand,
om hjälten, som slumrar, i grafven lagd
i det heliga land.
Skall jag sjunga om kärlek i ungdomens vår,
då dagen ej dör?
Nej, nej, för dig, min drottning jag strängarne slår,
din riddare hör!
Om jag axlade kappan, fäste mitt svärd,
tog baretten på,
jag fann ej i hela Guds härliga värld,
din like ändå.
Du lyser som stjärna, du doftar som ros,
och din leende mund,
för den flyktar sorgen genast sin kos
som hinden för hund.
Kung Gösta, ditt rikes klenod din drottning det är.
För dig, Margareta, jag spiller mitt blod,
dina färger jag bär!