Hugo Alfvén (1872-1960)

Fosterlandspsalm

Rudén nr 55

Skriv ut
  • Tillkomstår: daterad Edelslund, Danmark, 7 april 1906
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Dedikation: Till professor Oscar Quensel
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

tonsatt för en röst eller samfälld kör vid piano

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm [1906]. Abr. Lundquist 3941

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: 3 exemplar UUB VMhs 184:11a . Även version i A-dur VMhs 184:11b. Därtill kompositionsskiss daterad Edelslund den 7 mars och 7 april 1906 VMhs 189 - Kortare version i Musik- och teaterbiblioteket, Forsells samling

Beskrivning av verket

Med innerlighet B-dur 4/4 (C), 44 takter


Verkkommentar

Komponerad för samlingen Musik till psalmer för skolorna utgiven av Emanuel A. Nylin och Arvid Carlstedt, Stockholm 1907. Se
Hedwall, Lennart i Musikrevy 1978 nr 1, s. 8.


Libretto/text

Bevara, Gud, vårt fosterland,
håll öfver det din starkhetshand,
var du dess hägn i strid och frid,
i sorgens och i glädjens tid.

Här se vi hvad vi skatta lärt,
hvad på jorden hålla kärt;
ej fjärran finns en bygd, ej när,
som är för oss hvad denna är.

Beskydda detta kära land,
från haf till haf, från strand till strand;
sänk öfver det din milda vård,
som sommardagg på rosengård.

Välsigna hvarje trofast själ,
som önskar det af hjärtat väl,
men slå hvart ondskans uppsåt ned,
som vill dess fall och stör dess fred.

Du hulpit det ur mörker opp,
liksom en blomma ur sin knopp:
så låt det ock till tidens slut
uti ditt ljus få vecklas ut.

Det ljuset är ditt helga ord,
en sol för alla på vår jord;
O gif, att för oss det lyser så
att därifrån vi aldrig gå.