Hugo Alfvén (1872-1960)

Endräkt,
en sång i orostiden 1940

Rudén nr 167

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Anders Grape (1880-1959) Överbibliotekarie vid Universitetsbiblioteket i Uppsala
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

tonsatt för soloröst eller unison kör med piano

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1940, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius EC 1035

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: privat ägo Birgitta Curman, Antuna, Rotebro (1972)

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart, Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 342

Beskrivning av verket

Tungt marschtempo. Med kraft C-dur 4/4, 34 takter


Libretto/text


Det är fullkomnat: så blev till slut
vårt folk dock svetsat samman,
förintat är allt, som oss söndrat förut
och slocknad är tvedräktsflamman.
Det krävdes att våldets förhärskande våg
sig mot fränders kust skulle välva
för att tvinga till endräkt vår splittrade håg
"det kan gälla var stund oss själva".
Och skulle vår ofärds timma slå,
ej split nu mäktar oss skilja.
I järnfast tätnade led vi stå:
ett folk, ett mål, en vilja.
Vi veta vad fädernas arv är oss värdt
och villigt vart offer vi bära,
vi kämpa för allt, som är heligt och kärt,
för Sverges frihet och ära.