Hugo Alfvén (1872-1960)

Aftonen

Rudén nr 187

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tibble den 15 september 1942
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Herman Sätherberg
  • Dedikation: Siljansbygdens körförbund tillägnad
  • Speltid: 4 min

Soloröster/kör

blandad kör a cappella, S.A.T.B. (piano endast för repetition)

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans, CG 3463, Stockholm 1942. Gehrmans kör-bibliotek nr 170

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:1a

Beskrivning av verket

Stilla F-dur 4/4, 47 takter


Verkkommentar

En av Hugo Alfvéns mest framförda körsånger, komponerad 1942, alltså under emeritusåren. Denna gång frångick tonsättaren sin vana att först skriva en version för manskör. Kompositionen är tillägnad Siljanskören som troligen stod för uruppförandet. Med dämpade klanger blommar här en romantisk dyrkan av skogen.


Libretto/text

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör huru tjusande vallhornet lullar.
Kvällssolns bloss sig stilla sänker
ner uti den lugna, klara våg.
Ibland dälder, gröna kullar
eko kring nejden far...