Hugo Alfvén (1872-1960)

Gustaf Frödings jordafärd

opus 29; Rudén nr 71

Skriv ut
  • Tillkomstår: februari 1911
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Verner von Heidenstam
  • Uruppförande: Vid Frödings jordfästning i Klara kyrka, Stockholm den 12 februari 1911
  • Speltid: 4 min
  • Detaljerad speltid: 3,5 minuter OD 1993, 4,5 minuter OD 1947

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm [1911], Abr Lundquist 4384 Abr. Lundquists kvartettbibliotek nr 1

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Orphei Drängars arkiv, Uppsala

Beskrivning av verket

Adagio 4/4 (C) g-moll, 10 takter, Poco più mosso G-dur, 8 takter, Tempo primo maestoso g-moll, 21 takter, totalt 39 takter


Verkkommentar

Alfvén, Hugo: I dur och moll, Stockholm 1949, s. 20-22
Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973, s. 351.


Libretto/text

Bort gå de,
stumma skrida de,
en efter en till skuggornas värld.
Klockorna dåna. Tungt slå de,
mullra och kvida de,
sjunga sin sång till de dödas färd.

Sommar var du och blommande vår,
säfvens sus vid sjöarnas stränder.
Sof, vår sångare,sof på din bår,
lyft på tusendes händer.

Skald, stig genom nattens dörr
kungarak till skuggornas skara!
Oförgängligt
strängaspelet, ditt silfverklara,
ljuder ännu för oss som förr.