Hugo Alfvén (1872-1960)

Kulldansen,
Svensk danslek

Rudén nr 181

Skriv ut
  • Tillkomstår: Förlagsavtal den 2 juli 1941
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: danslek
  • Uruppförande: Uppsala den 5 maj 1943. Orphei Drängar dirigent tonsättaren
  • Arrangemang/bearbetning: Bearbetad 1941 av Hugo Alfvén
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

Manskör T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans CG 204 1941. Gehrmans kvartettbibliotek nr 204

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:35

Beskrivning av verket

Polskatempo, friskt A-dur 3/4, 18 takter


Libretto/text

Å vill int' du, så vill fäll  ja'  så vill ja'  dansa mä kulla.
Kullo, kullo...
Hej dansa mä kulla!