Hugo Alfvén (1872-1960)

Midsommarlåt i Leksand

Rudén nr 146

Skriv ut
  • Tillkomstår: Kompositionsskiss daterad Musicum 28 december 1936
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Samuel Gabrielsson
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

Blandad kör S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans 1937, CG 2864 (Gehrmans körbibliotek 93)
Stora körboken nr 24. Stockholm 1951. Gehrmans

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:40:3a (Kompositionsskiss), VMhs 184:40:1 blyertspartitur

Beskrivning av verket

Allegretto F-dur 4/4, 38 takter


Libretto/text

Nu drar midsommar in uti Dalarnes land;
nu det grönskar på  Siljans förlovade strand.
Se på ängarnas  prakt  under himmelens sky,
hur det blommar i budom  och by!
Hör den klingande sång
Hör vad drillar, o hör,
Allt vad levande är,
är en jublande här
uti Leksand i midsommarstid.

Nu är midsommarfröjd i vart hjärta och sinn; 
nu de blommande själarnas högtid går in, 
och det spirande arvet från fädernas tid 
i vår hembygd skall mogna i frid.
Allt vad ungt är och käckt
och med livet i släkt, 

allt vad skönast vi drömt,
allt vad renast vi gömt,
allt vad ädlast vi tro,
må det grönska och gro
uti Leksand i midsommars tid.