Hugo Alfvén (1872-1960)

2 melodier av Hugo Alfvén: "Swedish polka", Roslagsvår med text av Alf Henrikson, Roslagspolketta. Pianoarrangemang: Bengt Hallberg

Rudén nr 211, 213

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1954, 1956
  • Verktyp: Piano
  • Textförfattare: Alf Henrikson
  • Arrangemang/bearbetning: Roslagsvår arrangerad för piano med underlagd text och ackordanalyser av Bengt Hallberg 1956, Roslagspolketta arrangerad för piano med ackordanalyser av Bengt Hallberg 1956
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Stockholm 1956 CG 5119 resp 5120

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Roslagsvår UUB VMhs 185:7a:2 (kompositionsskiss daterad september 1954) Roslagspolketta UUB VMhs 186:3 (för violin och piano maj 1956)

Beskrivning av verket

"Swedish polka" Roslagsvår: Tempo di polka C-dur Alla breve, 4 takter, c-moll 16 takter, C-dur /: 40 takter :/ borde vara C-dur Alla breve, 4 takter, c-moll /: 16 takter :/ C-dur 40 takter, totalt 60 takter

Roslagspolketta: Allegretto (hambopolska) G-dur 3/4 2 takter, 16 takter, D-dur /: 8 takter :/ G-dur 11 takter, C-dur 29 takter, totalt 66 takter


Libretto/text

Roslagsvår
Solen sjunker i sjön till ro och svalan landar i murat bo.
Aftonrodnan brinner och aftonbrisen drar och Adam och Eva
står par om par.
Dagen glittrar på gräs och strå  och sommarskymningen lättar på.
Morgonrodnan stiger vid morgonbrisens drag och snart skall det vara en annan dag.
Johansson, hör du gökarna? Johansson häng med i krökarna!
Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut!  
Johansson, hör du strängarna? Johansson, var  med i svängarna! Johansson, ser du ängarna? Häggen doftar redan vid vår knut! Skynda dig, skynda dig  marken gläder sig. Öppna  dina sinnen vad allt du förmår. 
Skynda dig, skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor  knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, skynda dig jorden vrider sig, flyktig är vår  korta Roslagsvår.
Johansson, ser du båkarna? Johansson kom rör på påkarna! Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är den slut.