Hugo Alfvén (1872-1960)

Drapa

opus 27, Rudén 62

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm april—maj 1908
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Dedikation: Till minne av Konung Oscar II
  • Uruppförande: 16 maj 1908 i Stockholm på Kungliga Musikaliska akademiens högtidsdag
  • Speltid: 10 min

Instrumentering (besättning)

3*.3*.3*.4* / 6.4.3.1 / timp, 4 perc, 2 hp / str
(picc, cor angl, bass cl, dbn)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Vokalmusik i handskrift 170:3, exemplar 2 i Musik- och teaterbiblioteket O/Sv.-R

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart: Hugo Alfvén, Stockholm 1973,s. 217-218.
Storm, Staffan: "
Reflexioner kring Hugo Alfvéns 'Drapa'". Alfvéniana 3-4/08, s. 3-5.

Beskrivning av verket

Adagio solenne C-dur 4/4 (C) 14 takter, cadenza 14 takter, Tempo I 16 takter, Più mosso 4 takter, Tempo I 16 takter, Più mosso 4 takter, Più tranquillo E-dur 20 takter, C-dur 11 takter, Cadenza 15 takter, Tempo I 16 takter, Più mosso 21 takter, tillsammans 151 takter