Hugo Alfvén (1872-1960)

Världarnas offer, Sopransolo ur Nyårskantat

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1899
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 13-20. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andante maestoso Ess-dur 4/4 (C), 66 takter


Libretto/text

Världarnas offer

Offrande träda seklens mör för Herran,
böja i tronens klarhet sina knän.
Hvad kan jorden gifva? Jorden bor fjärran,
fattig och ringa, men blomstrande och vän.

Rikare stjärnor, rymdens höga solar,
sända silfverliljor, rosor utaf gull.
Jorden sitter fjärran på de dunklas stolar,
blyg och förgäten för sin skumhets skull.

Systrar, som träden offrande i salen,
bringen af ljufhet allt hon förmår,
blomsterdoft af Karmel, dudaim från dalen,
mörka skogars lena sus i nordens vår.

Täck är för Herran jordens blomsterånga,
älskad i höjden bleka dalars vår,
täckare ett vårligt hjärta, som kan fånga
himmelsk eld ur jordens korta, svala år.