Medarbetare

Projektledning
Professor Tomas Löndahl, ordförande
Professor B Tommy Andersson
Professor Anders Wiklund
Ann-Charlotte Hell, verksamhetsledare
Edward Klingspor, textredaktör
Magnus Svensson, redaktör emenderade notutgåvor

Redaktion
Ann-Charlotte Hell, verksamhetsledare
Edward Klinspor, redaktör text
Magnus Svensson, redaktör emenderade utgåvor
Nicole Vickers, redaktör översättning
Anders Högstedt, sakkunnig notgrafisk form
Professor Anders Wiklund, sakkunnig edition/huvudredaktör
Fil. kand Helena Friberg, registrator
Sebastian Örnemark, webbutvecklare
Rooney Magnusson, faktaresearcher

Medarbetare
Maria Bania, editör
Cécile Bardoux Lovén, editör
Lars Berglund, författare
Hans Bernskiöld, författare
Neil Betteridge, översättare
Stefan Bohman, författare
Melinda Boyd, författare
Toivo Burlin, författare
Anders Carlsson, författare, editör
Marina Demina, författare, notresearcher
Anders Dillmar, författare
Martin Edin, författare, editör
Anders Edling, författare
Andreas Edlund, editör
Oskar Ekberg, editör
Jan Enberg, editör
Michael Engström, editör
Jan-Anders Eriksson, notlektör
Johanna Ethnersson, författare
Helena Friberg, registrator, scannare
Lisa Fröberg, notlektör
Susanne Fåhraeus, scannare
Klas Gagge, författare, editör, registrator
Hans-Erik Goksöyr, editör
Johanna Grut, registrator
Tomas Gunnarsson, editör
Magnus Gustafsson, författare
Karin Haglund, notlektör
Rolf Haglund, författare
Karin Hallgren, författare
Camilla Hambro, författare
Anders Hammarlund, författare
Andreas Hanson, repertoarresearcher
Torgny Hanson, repertoarresearcher
Anders Hedelin, editör
Lennart Hedwall, författare
Veslemöy Heintz, författare, notresearcher
Eva Helenius-Öberg, författare
Ann-Charlotte Hell, verksamhetsledare
Karin Heurling, bildresearcher
Anna Ivarsdotter, författare
Stig Jacobsson, författare
Bo Johanson, repertoarurval
Jan Johansson, författare
Jill Ann Johnson, översättare
Sverker Jullander, författare
Henrik Karlsson, författare
Jan Kask, författare, redaktör
Gabrielle Kaufmann, författare
Jani Kyllönen, editör
Carlhåkan Larsén, författare
Angelina Liljevall, författare
Boel Lindberg, författare
Ingrid Lindgren, editör
Sven Lindskog, registrator
Julia Lockhart, editör
Tobias Lund, författare
Mattias Lundberg, författare, editör
David Lundblad, repertoarurval, editör
Jonas Lundblad, författare
Tomas Löndahl, författare, repertoarresearcher, ledningsgrupp
Rooney Magnusson, faktaresearcher
Cristian Marina, editör
Kate Maxwell, översättare
Robin McGinley, översättare
Mårten Nehrfors, författare
Dan Olsson, författare
Krister Persson, registrator
Mats Persson, editör
Göran Persson, författare
Märta Ramsten, författare
Anne Reese, författare
Tobias Ringborg, editör
Finn Rosengren, författare, editör, repertoarresearcher
Henrik Rosengren, författare
Maria Rostotsky, notlektör, editör
Signe Rotter-Broman, författare
Jan Olof Rudén, författare
Maria Schildt , författare
Holger Schmitt-Hallenberg, editör
Thomas Schuback, repertoarurval, notkorrektur
Magnus Sköld, notlektör
Daniel Smedberg, repertoarresearcher 
Mårten Sundén, editör
Magnus Svensson, editör, notlektör, ledningsgrupp
Iwa Sörenson, författare
Martin Tegen, författare
Gunnar Ternhag, författare,
Martin Thomson, översättare
Rolf Thunander, översättare
Thalia Thunander, översättare
Joakim Tillman, författare, editör
Christina Tobeck, författare
Ingela Tägil, författare
Nicole Vickers, översättare, redaktör
Timo Virtanen, editör
Ulrik Volgsten, författare
Thomas Volle, notlektör, scannare
Arvid Vollsnes, författare
Erik Wallrup, författare
Anders Wiklund, författare, editör, ledningsgrupp
Solveig Wikman, editör
Bertil Wikman, författare
Sakari Ylivuori, editör
Carl-Gunnar Åhlén, författare
Hans Åstrand, författare
Eva Öhrström, författare