Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Vårnatt
Lenznacht

opus 30 nr 2

Skriv ut
 • Tillkomstår: Kompositionsår 1912, år för orkestreringen okänt
 • Verktyp: Blandad kör och orkester
 • Textförfattare: Oscar Levertin
  Tysk översättare okänd
  Japansk översättning av Chizu Koga Sandström
 • Arrangemang/bearbetning: Orkestrering av Stig Rybrant efter Stenhammars skisser
 • Speltid: 6 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / hp / str

Soloröster/kör

Blandad kör: S.S.A.A.T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2015. Kritisk utgåva av Cristian Marina.

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Stenhammars arkiv (blyertsskiss)

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Beskrivning av verket

Allegretto tranquillo e soave Ass-dur 6/8, 77 takter, a-moll 30 takter, g-moll 32 takter, Ass-dur 38 takter, totalt 178 takter


Verkkommentar

Stycket finns även för blandad kör och piano


Libretto/text

Vackra, vita vår, du, som på stjärnlyst strimma tyst över vägarna går, lätt genom nattens dimma, du, som ger växt och grodd, du, som ger sol och grönska, skänker, blott du blir trodd, hjärtana allt vad de önska, strö nu med fulla fång dagg och doft på färden, gnistor, glömska och sång, allt som förnyar världen.

Men, o milda vår, minns, att du bärer förhoppning och för det, som aldrig får mera tänka på knoppning. Dröm, som i kamp blött slut, löften långsamt förbrunna trådar, som sakta nötts ut, hur fast, hur fast de en gång varit spunna, strängar som oförmärkt brustit, men länge nåst skälva, tankar, som stridit och väckt, tills de levt över sig själva.

Alla de vänta på dig, vänta till vila blir burna, längta från uttrådd stig att varda aska i urna. Vackra, vita vår gjut din lycka kring staden, men där du strålande går, glöm ej de vissna bladen.

alt.

Holder, lichter Lenz ... 

alt.

U tsuku shi shiro i ... (japanska)