• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Viktor Rydberg
  • Dedikation: Till Fru Dagmar Möller
  • Speltid: 7 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Musikhandel, Abr. L. 3170

Beskrivning av verket

Andante molto tranquillo a-moll 6/8 190 takter


Libretto/text

Väna barn, som lekfull sänker barmen i min våg och blänker, lik den skönsta vattenlilja, skär och vit i bölja sval! Vilka skiftesrika lotter vänta dig, du mänskodotter, medan, jämt sig lik, min källa sorlar under björk och al! jag har ej som du att bida dag att fröjdas, dag att lida: jämt sig lika mina vågor välla i oändligt tal. Du skall blomstra upp till kvinna, älska, älskas, tända, brinna, medan tyst min källas flöden glida i den stilla dal.

Väna barn, ännu i hågen lika kyligt frisk som vågen, skönsta näckros, som jag gungat skär och vit på bölja sval! Blott en tid, och du skall drömma drömmar underliga, ömma, medan, jämt sig lik, min källa sorlar under björk och al. Blott en tid, och du skall böja knä i brudens skira slöja bredvid den du lyckliggjorde med ditt hjärtas blyga val. Blott en tid, och du skall trycka i din famn en moders lycka, medan tyst min källas flöden glida i den stilla dal.

Gåtfullt dunkla mänskoöden, hoppet, kärleksglädjen, döden famnar jag, då dig jag famnar, sköna barn, med bölja sval! Endast några solvarv farna - och för dig skall gåtan klarna, medan, jämt sig lik, min källa sorlar under björk och al. Ack, mitt flodlopp aldrig hinner målet, som din bana vinner, då av livets fröjd förklarad och förklarad av dess kval du får sjunka in i döden, dö som aftonrodnadsglöden, medan tyst min källas flöden glida i den stilla dal.