Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Stämning ("Alla de växande skuggor")

opus 11:1

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1891 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: "Efter J. P. Jacobsen [avser Jens Peter Jacobsen (1847-1885)] af W. P-B." (enligt Hirschs utgåva)
  • Arrangemang/bearbetning: Peterson-Berger 1903 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Lento f-moll 6/8


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Alla de växande skuggor ha [sic] gjutit,
gjutit sig samman till en