Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

På fjällstigen / På Fjeldesti

opus 11 nr 4

Skriv ut
  • Tillkomstår: Granliden vid Malgomaj 1890, omarbetad 1891 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Bjørnstjerne Bjørnson (ur "En glad gosse"), översättning till svenska av Robert Norrby (enligt nottrycket)
  • Uruppförande: Viska den 27 juni 1891 (?)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

[Wilhelm Hansen] Ed. nr. 12018d

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Un poco allegro Dess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. När du skall på fjällets stig och skall ränseln snöra / Når du skal på Fjeldesti og skal Nisten snöre

2. Fåglar hälsa dig från gren, bygdeskvallret tiger / Fugle hilse dig fra Gren, Bygdesnakket viger