Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

"Den nya dag uppgången är". Kör ur "Arnljot"

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1907-09 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Wilhelm Peterson-Berger (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Arrangemang/bearbetning: Peterson-Berger 1903 och 1908 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Kvartettbibliotek. Sånger för mansröster. Nr 77, Abraham Lundquist, Musikförlag, Abr. L. 5545 (tryckt 1944)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (avser operan 'Arnljot')

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Moderato con moto Dess-dur 4/4 (C) - 3/2 - 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Den nya dag uppgången är
med fröjd för alla jordens land