Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Juninatt ("En flicka sjöng i grönan skog")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1891 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Fritt efter Mikhail Lermontov (1814-1841), översättning av Wilhelm Peterson-Berger (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Arrangemang/bearbetning: Peterson-Berger 1903 och 1908 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 62, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1575

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Moderato, sempre dolce B-dur 3/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] En flicka sjöng i grönan skog,
i den stilla, ljusa juninatt

[2.] Hvad [sic] sjöng väl flickan natten lång,
denna stilla, ljusa juninatt?