Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Ur "Fridolins lustgård", 1:sta häftet.

Skriv ut

1. Längtan heter min arfvedel
2. Maj i Munga
3. Dina ögon äro eldar
4. Böljeby-vals
5. Aspåkers-polska

  • Tillkomstår: 1901
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag (Georg Abr:son Lundquists Förlag), Ed. nr. 3471

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Beskrivning av verket

1. Längtan heter min arfvedel: Stilla, glidande g-moll 6/8
2. Maj i Munga: Lugnt, elegiskt, ej långsamt c-moll (- C-dur) 2/4
3. Dina ögon äro eldar: Lugn rörelse, lidelsefullt uttryck e-moll 3/4
4. Böljeby-vals: I danstempo f-moll 3/4
5. Aspåkers-polska: Enkelt och muntert F-dur 3/4

Länkar

Lyssna till "Längtan heter min arfvedel" på Musica Sveciaes utgåva MSCD 908 (inloggning på Spotify krävs)


Libretto/text

1. Längtan heter min arfvedel
Längtan heter min arfvedel,
slottet i saknadens dalar 

2. Maj i Munga
Vackra Maj i Munga,
fjärran stråkar sjunga 

3. Dina ögon äro eldar
Dina ögon äro eldar
och min själ är beck och kåda 

4. Böljeby-vals
Sjung, sjung i alarna,
flygande storm, du kämpars vän 

5. Aspåkers-polska
Hvarför sitta vi så still och tysta?
Ha vi uttömt alla kära ord?