• Tillkomstår: 1892
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 13 mars 1902, Musikaliska Akademien, Stockholm, Leipzigs filharmoniska orkester under ledning av Hans Winderstein
  • Speltid: 6 min
  • Detaljerad speltid: 5,5 min enligt uppgift hos Svensk Musik

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 4 perc / str
(picc)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Con moto grazioso Ass-dur 2/4, 323 takter (40/:36:/ 247)