Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Kantat vid Kungl. Teaterns i Stockholm 150-årsjubileum 18 januari 1923 för soli, kör och orkester (Opera-kantat)

Skriv ut

I. Vårbrytning
II. Pastorale
III. Ballad - Apollons intåg
IV. Bacchoståget
V. Gudamötet
VI. Musernas dans
VII. Segerhymn (Avslutningskör)

  • Tillkomstår: Aug-dec 1922 (text tryckt 1923), omarbetad oktober 1935
  • Verktyp: Opera, en akt
  • Textförfattare: Wilhelm Peterson-Berger
  • Uruppförande: 18 januari 1923 Kungliga Teatern (dir: Armas Järnefelt). Sångsolister: David Stockman (Apollon), Åke Wallgren (Dionysos). Solokvartett: Greta Söderman, Signe Schillander, David Stockman, Åke Wallgren
  • Speltid: Ca. 30-40 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 3.2.3.1 / timp, perc, hp, pno / str
(picc)
perc: cymb, bass dr, tam, trgl, tambourine, tambourine de basque

Soloröster/kör

Apollon (tenor)
Dionysos (bas)
9 Sångudinnor: Polyhymnia (sopran), Urania (alt), Kleio (alt), Kalliope (sopran), Melpomene (sopran), Thaleia (mezzo-sopran), Terpsichore (mezzo-sorpan, Euterpe (alt), Erato (mezzo-sopran)
Solistkvartett: S.A.T.B.
Damkör (S.S.A.), Manskör (T.T.B.B.), Blandad kör (S.A.T.B.)

Exempel på tryckta utgåvor

Klaverutdrag (arrangemang av Sten Beite, delvis efter tonsättarens utkast) finns utgivet av Musikaliska Konstföreningen (1942).

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (anteckning på autografen: "Partitur rättat, förenklat, omarbetat hösten 1935"; se även verkkommentaren nedan)

Litteraturhänvisning

• Texten finns tryckt i Gustaf III:s opera. Minnesskrift utgiven med anledning av Kungl. Teaterns 150-årsjubileum 1773 18/1 1923 (Aktiebolaget Gunnar Tisells Tekniska Förlag, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., Stockholm 1923)
Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

I. Vårbrytning: Andante A-dur - c-moll - Gess-dur 4/4 (C)
Blandad kör (S.A.T.B)

II. Pastorale: Allegretto grazioso e con gioja A-dur 2/4 ("Attacca n:o III")
Solistkvartett (S.A.T.B.)

III. Ballad - Apollons intåg: Andante tranquillo - Maestoso con moto ess-moll - Ess-dur alla breve, 3/4
Apollon, Polyhymnia, Urania, Kleio, Kalliope, Melpomene, Thaleia, Terpsichore, Euterpe, Erato, Trestämmig damkör (= de 9 Sångudinnorna), Manskör (T.T.B.B.), Blandad kör (S.A.T.B.)

IV. Bacchoståget: (Tempobeteckning saknas) b-moll - E-dur - b-moll 3/2, 9/4 ("Attacca No 4")
Blandad kör (S.A.T.B.)

V. Gudamötet: [Attacca] Poco tranquillo D-dur - d-moll 4/4 (C)
Apollon, Dionysos

VI. Musernas dans: a) Andante con moto solenne C-dur 4/4 (C); b) Con moto grazioso F-dur - a-moll - C-dur 2/4
Klangskön svävar på nytt den stolta parnassiska hymnen, mängd med violers doft, bort över dalar och berg.
Undrande, tigande står bacchanternas skara och lyssnar, ännu i bann av den blå elden ur solgudens blick. Skådar, fjättrad än mer, hur luftigt fladdrande fållar röja i rytmiska sving anklars och fötters behag. Stämmer halvt drömmande in i pæanens melodiska gångar. Börjar med dröjande steg härma gudinnornas dans.
Gripes, tjusas till sist av de rena rytmernas trollmakt. Tyglad av skönheten tänds entusiasmen på nytt, skälver i flöjternas spel, i bruset av cittror och lyror, sonar och smälter de två flockarna samman till en.
Solistkvartett (S.A.T.B.), Damkör (= de 9 Sånggudinnorna)

VII. Segerhymn (Avslutningskör): Con moto gajo e pomposo A-dur 3/4
Apollon, Damkör (de 9 Sånggudinnorna), Blandad kör (S.A.T.B.)


Verkkommentar

Längst bak i partituret (autografen) har tonsättaren skrivit: "Blyertsskissen till partituret, efter vilken första och följande 3 uppföranden (av A. Järnefelt) var färdig den 10. januari 1923. På grund av brådskan innehöll det flere skrivfel, jämte flyktigt utkastade eller mindre väl beräknade partier. Dessutom en alltför stor och tung orkester.
När författaren-tonsättaren hösten 1935 granskade verket, upptäckte han dessa svagheter - han fann det dock vara värt en omarbetning som omedelbart sattes i verket och blev färdig den 4. februari 1936.
W. P.-B."