• Tillkomstår: 1912 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Heinrich Heine (1797-1856), översättning av Wilhelm Peterson-Berger
  • Dedikation: Till K.F.U.M.-kören
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ingårsom nr 245 i samlingen Studentsången IV, Abraham Hirschs Förlag, Ed. nr. 2630

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Tranquillo assai g-moll 6/8


Verkkommentar

Ej samma melodi som solosången 'Der Asra'


Libretto/text

Hvarje dag i skymningsstunden