Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Sveagaldrar. Ett sångdramatiskt festspel (till Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum) i 4 bilder

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1897
  • Verktyp: Opera, en akt
  • Textförfattare: Wilhelm Peterson-Berger
  • Uruppförande: 21 september 1897 [enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004 ägde preimären rum på Kungliga Teatern, dirigent: Conrad Nordqvist (?). Enligt 'Kungliga Teatern. Repertoar 1773-1973' (1974), ägde urpremiären rum på Svenska Teatern (nuvarande operahuset invigdes först 1898), dirigent: R. Henneberg
    Medverkande vid uruppförandet: Axel Sellergren (Drotten), Carolina Östberg (Saga), Mathilda Linden (f. Jungstedt) (Svea), Arvid Ödmann (En yngling), Anna Thulin (g. Hellström o. Oscàr) (En mö), Carl Lejdström (En härold).
  • Speltid: Ca. 50-60 min
  • Detaljerad speltid: Förspelet 6.59 (enligt CPO:s utgåva; total speltid osäker

Instrumentering (besättning)

3*.2*.2.2 / 4.3.3*.1 / timp (2 par i bild 4), perc, 2 hp / str
(picc, cor angl, bass tbn)
perc: stor trumma, liten trumma, bäcken, triangel, klockspel, tamburin

Soloröster/kör

Drotten (bas)
Drottningen [stum roll]
Saga (sopran)
Svea (mezzosopran)
En yngling (tenor)
En mö (sopran)
En härold (baryton)
Drottningens hird [krigare/huskarlar], tärnor och svenner, gäster, sköldmör.
Skogstroll, Ägirs döttrar, osynliga körer

Soloröster: 2 sopraner (Saga, En mö), 1 mezzosopran (Svea), 1 tenor (En yngling), 1 baryton (En härold), 1 bas (Drotten), 1 stum kvinnlig roll (Drottningen)
Kör: Damkör, Manskör, Blandad kör

Exempel på tryckta utgåvor

Libretto, tryckt 1897 (finns hos Musik- och teaterbiblioteket)

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur och stämmaterial till Förspel finns i faksimil hos Musik- och teaterbiblioteket.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (partitur - delvis skiss, körpartitur, klaverutdrag); anteckning i autografen till partituret: "Harpa förekommer endast i festkantatens slutscen, som för övrigt är musikaliskt identisk med förspelet". Autograf till Förspelet ("Hyllningsmarsch") finns även satt för piano (med påskriften: "Correctur!")

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Förspel: Allegro vivo à la marcia A-dur 4/4 (C)

Första bilden
En grotta, genom hvars mynning man har utsigt [sic] öfver ett vidsträckt fjällandskap.
Scen 1. Saga sitter i sin grotta nära toppen af ett högt fjäll och blickar ut öfver jorden. Saga
Scen 2. Svea kommer uppför fjällbranten och inträder i grottan. Svea, Saga

Andra bilden
En skog. Under en stor gran ligger en yngling sofvande, omgifven af jordbruksredskap och vapen.
Scen 1. [Skogstroll dansa omkring ynglingen]. Osynlig kör af skogsandar (manskör)
Scen 2. Svea inträder långsamt. Svea, Osynlig kör (manskör), Skogsandarne (manskör), Ynglingen

Tredje bilden
Ett skär i hafvet. En mö ligger sofvande på klippan. Ägirs döttrar leka simmande däromkring.
Scen 1. Ägirs döttrar (damkör)
Scen 2. Ett drakskepp lägger till vid skäret. Svea står på dess däck. Hafsjungfruarna dyka hastigt ned. Svea, Hafsjungfrurna (osynliga, damkör; i körpartituret står - troligen felaktigt - Ägirs döttrar), Mön

Fjerde [sic] bilden
En fornsvensk kungshall
Scen 1. Drott och Drottning sitta i sina högsäten. Hirden är församlad jämte tärnor och hoffolk. Det är afton, bloss brinna på väggarna. En härold står, stödd mot dörrposten, och spejar genom den breda fondöppningen. Hirden och hoffolket sitta under första scenen tysta i kungshallen, medan Drotten och Härolden sjunger en vexelsång [sic]. När Svea naklas resa de sig upp. Drotten, Härolden, Hirden och folket (blandad kör)
Scen 2. Svea inträder under de sista orden, ledande de båda unga vid hvardera handen. Hon går långsamt fram till Drotten. Ännu flera grupper af gäster tåga in. Svea, Drotten, Kör (blandad kör), Ynglingen, Mön, Slutkör (blandad kör)


Verkkommentar

Se vidare "Sveagaldrar. Förspel (Hyllningsmarsch)".