Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Jungfrun under lind

(opus 10, avser sättningen för röst o piano)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1895 (1896 enligt nottrycket för blandad kör), satt för blandad kör av tonsättaren 1927
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Ernst von der Recke (1848-1933) Översättning gjord av tonsättaren (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Dedikation: (Fru Dina Edling vördsammast tillegnade af Wilhelm Peterson-Berger; avser sättningen för röst o piano)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B., S.A.A.T.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Sånger för blandad kör nr 38, Abr. L. 5192/5518

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: [Sättningen för röst o piano: Z/Sv, P.-B.-sällsk. (se även verkkommentaren längre ned)]

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Andante G-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Det finns flera autografer hos Musik- och teaterbiblioteket, bl a en under titeln "Zwei Gedichte von E. v. d. Recke: für eine Stimme mit Clavier" (innehåller "Jungfrun under lind" under rubriken "I Våren / Im Frühling" respektive "Det driver en Dug/Rosenzweig und Nachtigall"), med påskriften "1. avfattningen ändrad före utgivandet i tryck."
"Jungfrun under lind" finns dessutom som ett par separata autografer hos Musik- och teaterbiblioteket. En för fyrstämmig manskör med tenorsolo (med påskriften "Arrangerad och reproducerad med förläggaren Abr. Lundqvists [sic] benägna medgivande"); Kuriosa: samma autograf har även påskriften "Nordström Flemminggatan 25 4 tr? 5 tr."
Ytterligare en autograf utgörs av en skiss i F-dur (delvis med text).


Libretto/text

I våren knoppes en lind så grön med roser og martsviol / I våren knoppas en lind så grön med rosor och marsviol