• Tillkomstår: 1910 (enligt Telemak Fredbärj i "Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937")
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Fritt efter Biskop Thomas [Simonsson, ca 1380-1443] (enligt Telemak Fredbärj i "Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 5395

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: "O, ädle svensk!". Biskop Thomas frihetssång i musik och politik (diss. 1988)
Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]
Arbman, Ernst, Fredbärj, Telemak m fl: Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937 (1937)

Beskrivning av verket

Ej långsamt a-moll 4/4 (C)
"Instrumentalledsagning ad libitum."


Verkkommentar

Jämför "Svensk Medborgarsång" [sic] för röst och orkester med "Svensk frihetssång".

Enligt nottrycket: "De inom citationstecken satta versraderna i ovanstående sångtext äro, liksom ett par kortare uttryck, ordagrant hämtade från biskop Thomas Simonssons dikt 'Engelbrektsvisan', skriven omkring 1440."


Libretto/text

Ja "frihet är det bästa ting
som sökas kan all världen kring
för den henne väl kan bära".