Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Brudmarsch [Till Hulda Englunds och Otto Tiréns bröllop]

Opus 6? (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Dresd. [Dresden] 16/11 89 (enligt autografen)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till Hulda Englunds och Otto Tiréns bröllop"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Originalet är på pergament i privat ägo (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004), fotokopia finns hos Musik- och teaterbiblioteket (liksom autografen).

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: P.-B.-sällsk.

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Nottrycket: Gaio e pomposo A-dur 4/4 (C)
Autografen: Tempo di marcia A-dur 4/4 (C)