• Tillkomstår: 1934 (enligt Telemak Fredbärj i "Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937")
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Textförfattare: Fritt efter Biskop Thomas [Simonsson, ca 1380-1443] (enligt Telemak Fredbärj i "Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937")
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

2.1.2.1 / 3.2.3.1 / timp, sn dr / str
Autografen med sångtext har även "Fl. picc. ad libitum" men saknar sn dr [tamb mil].

Soloröster/kör

(Unison sång)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Autografen finns i två exemplar, ett partitur utan sångtext och ett med sångtext

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: "O, ädle svensk!". Biskop Thomas frihetssång i musik och politik (diss. 1988)
Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]
Arbman, Ernst, Fredbärj, Telemak m fl: Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937 (1937)

Beskrivning av verket

Rörligt, utan tempoförändringar (alla marcia) C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Inskrivet i autografen utan sångtext: "N. B. Denna instrumentering är avsedd som ledsagning till en mindre kör. Till en större kan en starkare användas."

Se vidare "Svensk frihetssång" och "Svensk medborgarsång" för röst och piano


Libretto/text

1. Ja frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring
2. O ädle svensk, du statt nu fast och bättra det som fordom brast.