Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Bröllopssång. Kantat vid Lars Yngströms bröllop (Bröllopshymn; "Nu är den stund")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm 3 mars 1909 (enligt autografen)
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Karl-Erik Forsslund (1872-1941) "Till en vän och hans brud" ur "Rymdsånger", 1909 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Dedikation: Handskrivet på den tryckta utgåvan: "Till frammanaren av dessa toner Direktör Lars Yngström, Sandviken från tonsättaren. Frösön 6.12.30"
  • Uruppförande: Kristine kyrka, Falun, 22 mars 1909. Barytonsolist var "ingenjör C. Bolin" och dirigent "Hr Nylund" (enligt nedanstående tidningsurklipp).
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

Org (stor) ad libitum

Soloröster/kör

Tenorbariton [sic] solo, S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Kör-bibliotek, nr 39, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2507 (copyright 1930)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Den kompletta titeln på autografen lyder "Bröllopssång. Kantat vid Lars Yngströms bröllop, författad av Karl-Erik Forsslund, tonsatt av Wilhelm Peterson-Berger. Stockholm 3 mars 1909". Partitur i autograf, stämmaterialet är troligen avskrift

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Mjukt och klangfullt, i lugn rörelse Ass-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Komponerad på beställning till vice disponent Lars Yngströms och Zi Hoflunds vigsel i Kristine kyrka, Falun, den 24 mars 1909. Verket framfördes vid den kyrkokonsert som ägde rum i samma kyrka den 22 mars med anledning av bröllopet två dagar senare (tryckt programhäfte från konserten samt fotokopia av klipp ur "Tidning för Falu län och stad" 24 mars 1909 finns tillsammans med autografen). 
Tillsammans med autografen finns även fotokopia av den tryckta utgåvan (med Peterson-Bergers handskrivna dedikation), fotokopior av "5 brev från Peterson-Berger 1930 med anledning av ny utgivning av Bröllopssången 1909 till Lars och Z. Yngströms bröllop (samt avskrift av ett brev från PB till Einar Rosenborg 31.8.1930)."
I materialet finns även en text av Erik Yngström om Karl-Erik [sic] Forsslund (inklusive hela texten till "Bröllopshymn"), vilken ingår i "Tre år med Bokens Vänner. Grängesberg. 1971-1974" och fotokopia av Karl-Erik Forsslunds handskrivna originalmanuskript (med dedikationen "Till Lars Yngström och hans brud 24 mars 1909. Er vän Karl-Erik Forsslund") samt fotokopia av foto på Lars Yngström och Zi Hoflund.


Libretto/text

Nu är den stund så stilla tvänne [sic] skyar
i höga rymder smälta hop till en