Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Svensk folkmusik satt för piano, häfte 2 Dansar [sic]. 6. Domaredansen

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1906 (enligt Sohlmans Musiklexikon, band 5, 1979)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 3968
(Utgåvan innehåller 1. Det var en söndagsafton, 2. Och jungfrun, hon går i ringen, 3. Kom, kom, fager ungersven!, 4. Skära hafre, 5. Hej, svej, 6. Domaredansen, 7. Vestbodansen, 8. Inte må du tro, att jag går och friar, 9. Tala om det för ingen, 10. Simon i Sälle, 11. Gammal sångpolska, 12. Sångvals från Ångermanland, 13. Jänta å ja, 14. Svensk halling, 15. Ölandspolska, 16. Daldansen, 17. Östgötapolska, 18. Vestgötapolska, 19. Polska från Nerike, 20. Dalslandspolska, 21. Värmlandspolska, 22. Upplandspolska, 23. Jämtpolska, 24. Polska från Blekinge, 25. Ebba Brahes polska)

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Rörligt C-dur alla breve


Verkkommentar

Nr 1-10 klassificeras i samlingen som Danslekar, nr 11-13 som Dansvisor och nr 14-25 som Dansar.


Libretto/text

Nu vilje vi begynna en domaredans, medan domaren själf är hemma.
Och alla de som i dansen gå, deras hjärtan skola brinna.
Alla säga de hå, hå, hå!
Alla säga de nå, nå, nå!
Har du sofvit hos kärestan i natt, skall du mot ljuset le.*/

*/ Kommentar i nottrycket: "Ett tändt ljus hålles vid dessa ord framför den tilltalades ansikte. Orden pläga för öfrigt numera undergå en liten ändring på grund af en modernare anständighets kraf."


(Delar av stycket saknar sångtext)