Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Tio sånger för blandad kör. 9. Trollruna (Beiarblakken)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1894 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Norsk folkvisa, översättning av Wilhelm Peterson-Berger (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius
Ed. nr. 579
(Samlingen innehåller 1. Ungdomsdröm, 2. Sommarminnen, 3. Sommaren kommer, 4. Aften ved fjorden, 5. Lokkende toner, 6. Min hu, 7. Prinsessen, 8. Herr Olav, 9. Trollruna, 10. Bröllopsskruden)
Sångerna ingår även i "Folkkörboken. Sånger för blandade röster. Samlade och utgivna av Erik Åkerberg", Del I
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (1923)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Titeln i autografen är "Beiarblakken (norsk folkvisa)". Autografen innehåller även Tio sånger för blandad kör. 6. Min hu (under titeln "Og kan du ej min hu forstå")

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Con moto c-moll 3/4


Verkkommentar

Kommentar i Henrik Karlssons verkförteckning (2004) angående autograferna:

Autografen till nr 9 har titeln "Beiarblakken".


Libretto/text

Autografen: Det sat tri kjeringer under ein Stein
Nottryck: Det satt tre sejdkonor under en sten.