Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Tio sånger för blandad kör. 4. Aften ved fjorden (Aftenstemning)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1893 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: J. Moe [Jørgen Engebretsen Moe (1813-1882)] (efter Tidemand och Gade), i "Digte", 1850 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius
Ed. nr. 579
(Samlingen innehåller 1. Ungdomsdröm, 2. Sommarminnen, 3. Sommaren kommer, 4. Aften ved fjorden, 5. Lokkende toner, 6. Min hu, 7. Prinsessen, 8. Herr Olav, 9. Trollruna, 10. Bröllopsskruden)
Sångerna ingår även i "Folkkörboken. Sånger för blandade röster. Samlade och utgivna av Erik Åkerberg", Del I
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (1923)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Autografen innehåller tre versioner, två under titlarna "Aftenstemning" (varav den ena är daterad Dresden 14 April 1893 och den andra även innehåller "Solskinsvise" och "En sommarsång") respektive "Aften ved fjorden" (innehåller även Tio sånger för blandad kör. 5. "Der flöj en fugl" och 7. "Prindsessen" [sic])

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Nottryck: Tranquillo D-dur 9/8 - 3/4
Autograf till "Aftenstemning": D-dur 3/4


Verkkommentar

Kommentar i "Folkkörboken": 'Dikten är skriven till en bekant tavla av Gude.' [Avser troligen Hans Gude (1825-1903)]


Libretto/text

Nu synker aftenen sagte ned