Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyrstämmiga Sånger för Mansröster. 5. Och minns du hvad du lofvade

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1895-96 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Svensk folkvisa
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 3169
(I utgåvan ingår 1. Balder är fallen, 2. Vildrosor, 3. Hvarje själ, som längtan bränner, 4. Hymn, 5. Och minns du hvad du lofvade)
• Sångerna ingår även i "Manskören. En samling körer och kvartetter för mansröster enligt uppdrag af förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. Samlade och utgifna Hugo Lindqvist kantor i Maria kyrka, sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm", Abraham Lundquists Musikförlag, 1897
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

(Tempobeteckning saknas) a-moll 6/8


Libretto/text

Minns du, säg, o minns du