Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyra dikter av August Strindberg / Vier Gedichte. Villemo / Willemo

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1911 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: August Strindberg (1849-1912) Ur "Ordalek och småkonst" (1905), översättning till tyska av tonsättaren
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 4434
(Utgåvan innehåller Mitt trollslott / Mein Zauberschloß, Sju rosor och sju eldar / Der Traum, Semele / Semele, Villemo / Willemo)

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Ångestfullt hastande d-moll 3/4


Libretto/text

Villemo, Villemo, hvi gick du, gick Du? / Willemo, Willemo, was gingst du, gingst du?