Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Hembygdshälsning ("Bröder, nu känna vi bandet")

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Komp. 1911 reviderad 1933" (enligt autografen); April 1911 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Wilhelm Peterson-Berger (enligt autografen)
  • Dedikation: Tillägnad Norrlands nation i Uppsala
  • Arrangemang/bearbetning: Omarbetad [av Wilhelm Peterson-Berger] i oktober 1926 och 1933 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004); "Komp. 1911, reviderad 1933" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785
• Stycket finns även tryckt som "No 244. Hembygdshälsning. Tillägnad Norrlands nation i Uppsala" (troligen Abraham Hirschs Förlag), Ed. nr. 2630
• I samlingen "Peterson-Berger. Körkompositioner. II Manskvartetter" hos Musik- och teaterbiblioteket finns dessutom ett blad för unison (mans-)kör, tryckt av Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1916

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Ej långsamt F-dur 3/4 - 4/4 (C) - 3/4


Libretto/text

Autografen: Bröder, nu känna vi bandet oss ena på nytt som förr oss band.
Nottryck: Bröder, nu känna vi bandet oss ena på nytt, som förr oss band.