Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Jutta kommer till folkkungarna

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm, nov. 1921 (enligt nottrycket)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Werner [sic] von Heidenstam (enligt nottrycket; avser Verner von Heidenstam [1859-1940])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Sången ingår i "Svenska kvartettsånger. Urval ur 'Sånger för mansröster' utgivna av Sällskapet för svenska kvartettsångfns [sic] befrämjande" [S.S.K.B. 35]
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (tryckår saknas i utgåvan; 1923 enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Andante d-moll - (a-moll) 9/4 - 6/4 - 9/4


Libretto/text

Det red en jungfru från Danemark, en ängel från himmelen ljusa.