Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyrstämmiga Sånger för Mansröster. 1. Balder är fallen

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm 21 sept 1895 (Viktor Rydbergs dödsdag) kl. 12 midd. (enligt autografen)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Gustaf Fröding (1860-1911) [”Sorgebudet” ur ”Gitarr och dragharmonika”, 1891 enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. nr. 3169
(I utgåvan ingår 1. Balder är fallen, 2. Vildrosor, 3. Hvarje själ, som längtan bränner, 4. Hymn, 5. Och minns du hvad du lofvade)
• Sångerna ingår även i "Manskören. En samling körer och kvartetter för mansröster enligt uppdrag af förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. Samlade och utgifna Hugo Lindqvist kantor i Maria kyrka, sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm", Abraham Lundquists Musikförlag, 1897

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: P.-B.-sällsk.

Litteraturhänvisning

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]

Beskrivning av verket

Mesto e lugubre giss-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

På autografen står "Obs. Anm. i högra öfverhörnes [dateringen och kommentaren om Viktor Rydbergs dödsdag] tryckes ej. Manuskriptet återställes till utgifvaren."


Libretto/text

Tungt gick ett sorl från Asgårdsvallen